ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 ไฟล์แนบ

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 แนบ1 แนบ2 แนบ3

เอกสารสำหรับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70

ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565

 แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงการเข้าแข่งขัน
 หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
 หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
 หนังสือขอเปลี่ยนตัวชื่อ - สกุล ครู
 เอกสารขอเปลี่ยนทีมการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขต

สูจิบัตรทุกกิจกรรม

สูจิบัตรการแข่งขันปฐมวัย สูจิบัตรการแข่งขันภาษาไทย สูจิบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ สูจิบัตรการแข่งขันวิทยาศาสตร์ สูจิบัตรการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. สูจิบัตรการแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูจิบัตรการแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา สูจิบัตรการแข่งขันศิลปะ ทัศนศิลป์ สูจิบัตรการแข่งขันศิลปะ นาฏศิลป์ สูจิบัตรการแข่งขันศิลปะ ดนตรี สูจิบัตรการแข่งขันการงานอาชีพ สูจิบัตรการแข่งขันคอมพิวเตอร์ สูจิบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. สูจิบัตรการแข่งขันภาษาต่างประเทศ สูจิบัตรการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สูจิบัตรการแข่งขันศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม สูจิบัตรการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ลิ้งก์เว็บไซต์